Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zaawanswanych elektroencefalografów (EEG-1200), systemów do elektromiografii i badań potencjałów wywołanych (MEB-2300, MEB-9400) oraz monitorowania śródoperacyjnego (MEE-1000).